Nông trường chè Tâm Châu

NÔNG TRƯỜNG TRÀ TÂM CHÂU

tham-quan-nong-truong

Vượt 180km đường dốc từ Hà Nội  đến với Mộc Châu, du khách đã ấn tượng mới không khí trong lành, màu xanh của thảo nguyên. Nhưng, từ thị trấn Nông Trường Mộc châu đi vào xã Tân Lập, sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa bởi hai bên đường những rừng mận, đồi chè xanh ngắt cứ trải dài bất tận như không có điểm kết thúc. Công ty Chè Mộc Sương- điểm du lịch nông nghiệp khách hướng đến, nằm giữa con đường thơ mộng ấy.

 

NÔNG TRƯỜNG TRÀ TÂM CHÂU

tham-quan-nong-truong

Vượt 180km đường dốc từ Hà Nội  đến với Mộc Châu, du khách đã ấn tượng mới không khí trong lành, màu xanh của thảo nguyên. Nhưng, từ thị trấn Nông Trường Mộc châu đi vào xã Tân Lập, sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa bởi hai bên đường những rừng mận, đồi chè xanh ngắt cứ trải dài bất tận như không có điểm kết thúc. Công ty Chè Mộc Sương- điểm du lịch nông nghiệp khách hướng đến, nằm giữa con đường thơ mộng ấy.