Trò chuyện cùng người sáng lập

Xin Ông giới thiệu khái quát về vùng trà B’lao?

Quá trình hình thành và phát triển vùng trà B’lao tính đến nay đã hơn 80 năm, và B’lao cũng chiếm đến 90% diện tích trồng trà của cả tỉnh lâm Đồng, với hơn 50 nghìn lao động. Từ một vùng trà nguyên liệu lớn và đa dạng các giống chè, từ đó hình thành nên công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ, tạo được thương hiệu.

Trà B’lao đã được khách hàng trong và ngoài nước biết đến từ trước năm 1975 và đã trở thành một thương hiệu xuất xứ, vậy thành phố đã làm gì để bảo vệ và phát triển thương hiệu trà B’lao?

Từ năm 2009, Bộ Khoa học Công nghệ đã công nhận xuất xứ thương hiệu trà blao. Trà B’lao trở thành thương hiệu không chỉ được nhà nước công nhận mà nó cũng trở thành thương hiệu ghi dấu ấn trong kinh doanh tiêu thụ sản phẩm trà này. Và là nơi cung cấp chủ yếu mang thương hiệu này, cho nhiều tỉnh thành ở miền Trung, phía Nam và xuất khẩu. Để không ngừng phát triển sản xuất của ngành trà theo định hướng ổn định bền vững thành phố có chủ trương hình thành các tổ chức hợp tác trên tinh thần tự nguyện. Đối với nông dân trong sản xuất nông nghiệp đến nay Bảo Lộc đã hình thành nhiều nhóm kinh doanh theo định hướng chè an toàn, theo định hướng Việt GAP, ở Lộc Thanh, Lộc Nga, Lộc Sơn, Đầm Ri, Lộc Thành, Lộc Nam và một số địa bàn khác. Trong lĩnh vực chế biến ngoài tổ chức của hiệp hội chè nhiều doanh nghiệp đã không ngừng phát triển thương hiệu riêng của mình. Nhiều doanh nghiệp cũng rất quan tâm đến việc giữ gìn, phát triển thương hiệu trà B’lao…

Có phải đó cũng là lý do Ông khởi xướng việc thành lập câu lạc bộ Trà B’lao?

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành chè Lâm Đồng và vùng chè B’lao, sự hưởng ứng của các doanh nghiệp và nhóm doanh nhân trẻ mong muốn kế thừa sự nghiệp phát triển ngành chè của gia đình, của các làng chè và đưa thương hiệu trà B’lao trở thành sản phẩm tiêu dùng đạt chất lượng cao, có trách nhiệm đối với người tiêu dùng, thành phố tổ chức thành lập Câu lạc bộ Trà B’lao. Mục đích của Câu lạc bộ Trà B’lao không chỉ là giữ gìn phát huy thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa mà còn duy trì tôn vinh nét văn hóa truyền thống của người Việt trong lĩnh vực ẩm thực.

Bài phỏng vấn ông Lê Hoàng Phụng – Bí Thư Thành Ủy tp Bảo Lộc