Công ty TNHH Trà và Cà Phê Hoa Sen

Hoa Sen 

Tên công ty:  Công ty TNHH Trà và Cà Phê Hoa Sen

Người sáng lập: Cố chủ nhân  Lê Văn Mãi. Giám đốc điều hành: Lê Văn Thịnh
Mã số thuế : 5800430995.
Vốn điều lệ: 500.000.000 ( Năm Trăm triệu đồng ).
Số lượng nhân viên: 20 người

Địa chỉ trụ sở: 1007 Đường Trần Phú, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ cửa hàng / showroom: 1007 Đường Trần Phú, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại nóng: 84.913.901112
liên hệ điện thoại: 84.63.3864450.
Email: thinhhoasentea@gmail.com
Website: www.hoasentea.com

hoa-sen